Pentru anul școlar 2023-2024, Liceul Tehnologic “Independența” Sibiu are următoarea ofertă educațională:

Pentru anul școlar 2022-2023, Liceul Tehnologic “Independența” Sibiu are următoarea ofertă educațională:

Liceu, învățământ de zi  – (durata studiilor 4 ani)

– Tehnician operator tehnică de calcul – 24 de locuri

– Tehnician transporturi – 24 de locuri

– Organizator banqueting – 24 de locuri

Liceu, învățământ seral – (durata studiilor 3 ani)

– Tehnician transporturi, clasa a XI a – 28 de locuri

– Tehnician electrician electronist auto, clasa a XI a – 28 de locuri

Liceu, învățământ frecvență redusă – (durata studiilor 5 ani)

–  științe sociale, clasa a IX a, 28 de locuri

Învățământ profesional dual – (durata studiilor 3 ani)

– Electronist aparate și echipamente – 30 de locuri

– Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale – 55 de locuri

– Operator la mașini cu comandă numerică – 24 de locuri

– Sculer matrițer – 12 locuri

  Învățământ profesional – (durata studiilor 3 ani)

– Mecanic auto – 48 de locuri

– Tinichigiu vopsitor auto – 36 de locuri

– Electrician auto – 48 de locuri

În anul școlar 2021-2022, Liceul Tehnologic “Independența” va avea următoarea ofertă educațională: