Componența Consiliului de Administrație al

Liceului Tehnologic “Independența” Sibiu,

în anul școlar 2022-2023,  este următoarea

Numele şi prenumele

Calitatea deținută în cadrul Consiliului de administrație

Hanea Mirela – director

       Preşedinte

Pădurean Teodor Mihail – director adjunct

       Membru

Grozea Livia – membru CP

       Membru

Vulcu Cecilia – membru CP

       Membru

Buzilă Mioara – membru CP

       Membru

Filip Valentin – membru CP

       Membru

Gheţe Georgeta – reprezentant al primarului Municipiului Sibiu

       Membru

Plesciuc Ioan – reprezentant  al Consiliului Local Sibiu

       Membru

Kuttesch Paul – reprezentant  al Consiliului Local Sibiu

       Membru

Tasloveanu Emil Marian – reprezentant al  Consiliului Local Sibiu

       Membru

Dan Anişoara Laura – reprezentant al părinţilor

       Membru

Mihăilă Mihai Ionuţ – reprezentant al părinţilor

       Membru

Dărăban Lăcrămioara – reprezentant al operatorilor  economici

       Membru

Băra Ioan – reprezentant al operatorilor economici

       Membru

Stoia Nicolae – reprezentant SIP Sibiu

       Membru

Spătăceanu Cristina – reprezentantul elevilor

       Membru

Hotărâri ale Consiliului de Administraţie / An şcolar 2022-2023