Componența Consiliului de administrație al

Liceului Tehnologic “Independența” Sibiu,

în anul școlar 2019-2020,  este următoarea:

Numele şi prenumele

Calitatea deținută în cadrul Consiliului de administrație

Hanea Mirela – director

Preşedinte

Pădurean Teodor Mihail – director adjunct

Membru

Badea Mădălina – membru CP

Membru

Apostu Viorel – membru CP

Membru

Buzilă Mioara – membru CP

Membru

Filip Valentin – membru CP

Membru

Gheţe Georgeta – reprezentant al primarului Municipiului Sibiu

Membru

Stroe Ioan – reprezentant  din cadrul Consiliului Local Sibiu

Membru

Fazekas Ekaterina – reprezentant  din cadrul Consiliului Local Sibiu

Membru

Sandea Maria – reprezentant al părinţilor

Membru

Buta Bianca – reprezentant al operatorilor  economici

Membru

Pătrașcu Rareș – reprezentant al operatorilor economici

Membru

Băra Ioan – reprezentant al operatorilor econimici

Membru

Stoia Nicolae – reprezentant SIP Sibiu

Observator

Topîrcean Maria Iuliana – reprezentantul elevilor

Observator